Rektiva - bezpieczeństwo maszyn - logo
Skontaktuj się z nami:
+48 781 836 909
biuro@rektiva.pl
Weryfikacja usytuowania technicznych środków bezpieczeństwa.

Pomiary dobiegu maszyny.

Zgodnie z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i wymaganiami minimalnymi dyrektywy 2009/104/WE, zastosowane urządzenie ochronne powinny być usytuowane w „odpowiedniej” odległości względem strefy zagroĹźenia. Wymóg ten dotyczy w szczególności urządzeń bezpieczeństwa generujących sygnał zatrzymania maszyny w przypadku naruszenia obszaru zagroĹźonego. Do grup takich urządzeń należą: kurtyny optyczne, skanery optyczne, oburęczne sterowanie, czy osłony blokujące bez ryglowania.

Zgodnie z normą PN-EN ISO 13855, zharmonizowaną z Dyrektywą Maszynową, prawidłowe zdystansowanie wymienionych urządzeń ochronnych zaleĹźy od czasu zatrzymania niebezpiecznego, zagraĹźającego elementu. Firma Rektiva oferuje kompleksowe badanie prawidłowego zdystansowania technicznych środków bezpieczeństwa zgodnie z PN-EN ISO 13855. Oprócz dokładnego pomiaru czasu zatrzymania elementów zagraĹźających, oferujemy weryfikacji funkcjonalną i instalacyjną elementu bezpieczeństwa. Dostarczony szczegółowy raport z badania informuje o prawidłowej odległości, realizowanej funkcji bezpieczeństwa, braku obejścia, czy prawidłowej funkcji resetu. Badania weryfikacyjne firmy Rektiva, to coś więcej niĹź pomiar zatrzymania.

Przykładowy raport z pomiaru:


Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z zakresem usług i otrzymania oferty badania.

Przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjne pakiety okresowych badań wielu grup maszyn. Wykonujemy pomiary pojedynczych maszyn dla producentów i pomiary całego parku maszynowego uĹźytkowników maszyn.

Zapraszamy do współpracy!