Rektiva - bezpieczeństwo maszyn - logo
Skontaktuj si─Ö z nami:
+48 781 836 909
biuro@rektiva.pl
Certyfikacja maszyn.

Firma REKTIVA wspiera producentów przy pe??nej procedurze oceny zgodno??ci maszyn z dyrektyw─? maszynow─? 2006/42/WE. Zapewniamy wykonanie oceny ryzyka i dobór odpowiednich ??rodków redukcji ryzyka zgodnych z wytycznymi norm zharmonizowanych. Pomagamy w tworzeniu pe??nej dokumentacji technicznej potwierdzaj─?cej zgodno??─? z wymaganiami zasadniczymi. W celu ograniczenia kosztów produkcji maszyn prowadzimy ocen─? ju?? od projektu, co pozwala na dobranie ergonomicznych i ekonomicznych ??rodków redukcji ryzyka i nie wymusza zmian technologicznych ju?? wyprodukowanych maszyn. Szeroko prowadzone konsultacje zapewniaj─? wsparcie przy ka??dym etapie produkcji maszyny. Z naszej oferty skorzysta??o ju?? wielu producentów maszyn, integratorów, oraz u??ytkowników podczas wprowadzania maszyn na w??asny u??ytek. Skorzystaj z naszej oferty i przekonaj si─? o naszej skuteczno??ci.

Oferujemy: