Rektiva - bezpieczeństwo maszyn - logo
Skontaktuj si─Ö z nami:
+48 781 836 909
biuro@rektiva.pl

Ocena ryzyka maszyn i procesów technologicznych.
 

Ocena ryzyka jest fundamentem budowy bezpiecznych maszyn. Prawid??owo przeprowadzona analiza pozwala dobra─? odpowiednie ??rodki redukcji ryzyka do poziomu tolerowalnego /akceptowalnego. Nasza firma oferuje Pa??stwu szczegó??ow─? Ocen─? Ryzyka maszyn, stanowisk pracy, systemów bezpiecze??stwa i instalacji procesowych. Przeprowadzamy ocen─? istniej─?cych maszyn w celu dostosowania do wymaga?? minimalnych lub zasadniczych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Oprócz wnikliwej analizy zagro??e?? i szacowania ryzyka, oferujemy Pa??stwu przeprowadzenie pomiarów niezb─?dnych do wybrania odpowiednich i ergonomicznych ??rodków redukcji ryzyka. Oferowana Ocena Ryzyka zawiera tak??e weryfikacj─? zgodno??ci poziomu niezawodno??ci funkcji bezpiecze??stwa maszyn wg PN-EN ISO 13849-1. Wynikiem ka??dego audytu jest szczegó??owy raport pozwalaj─?cy zaprojektowa─? lub dostosowa─? maszyn─? do wymaga?? prawnych.
W przypadku stwierdzenia zgodno??ci maszyny z wymaganiami prawnymi, wystawiamy certyfikaty „O??wiadczenia zgodno??ci”.

Oferta oceny ryzyka obejmuje:

Ofert─? oceny ryzyka mo??emy zawsze dostosowa─? pod indywidualne wymagania klienta

Zapraszamy do kontaktu z biurem w celu otrzymania oferty oceny ryzyka.