Rektiva - bezpieczeństwo maszyn - logo
Skontaktuj się z nami:
+48 781 836 909
biuro@rektiva.pl
Szkolenia z bezpieczeństwa maszyn.

Naszym priorytetem jest Państwa satysfakcja. Wszystkie szkolenia są dopasowywane pod Państwa potrzeby. Przygotowujemy specjalne szkolenia dla uĹźytkowników, producentów maszyn i integratorów. Program szkoleń jest dopasowany pod indywidualny charakter produkowanych/uĹźywanych maszyn. Mając na uwadze  zawiłości wymagań prawnych odnośnie bezpieczeństwa maszyn, wszystkie zagadnienia są prezentowane w sposób praktyczny, oparty na konkretnych przypadkach. Na szkoleniach omawiamy Państwa problemy i najpotrzebniejsze dla Państwa zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa maszyn. Elastyczny program szkoleń umoĹźliwia dostosowanie szkolenia pod określony przez Państwa wymiar czasu (szkolenie 1, 2 lub 3 dniowe).

Oferta szkoleń podstawowych:

1. "Wymagania bezpieczeństwa przy budowie i użytkowaniu maszyn wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i norm zharmonizowanych"


Szkolenie jest dostosowywane dla producentów jak i uĹźytkowników maszyn. Praktyczny sposób prowadzenia szkolenia pozwala w łatwy sposób poznać najwaĹźniejsze zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa maszyn. Podczas szkolenia odpowiemy na najczęściej zadawane pytania jak: proces postępowania przed i po modernizacjach maszyn, procedury oceny zgodności maszyn, tworzenie maszyn zespolonych, ocena ryzyka i dostosowania maszyn do wymogów minimalnych i zasadniczych,... KaĹźde szkolenie jest dostosowywane pod indywidualne potrzeby klienta w zaleĹźności od produkowanych / uĹźywanych maszyn.


2. "Ocena  i prawidłowy dobór technicznych środków redukcji ryzyka"Jak prawidłowo zbudować maszynę zgodną z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2006/42/WE? Jak dostosować maszyny do wymagań minimalnych Dyrektywy 2009/104/WE? Jak przeprowadzić prawidłowo Ocenę Ryzyka maszyn? Jakie dobrać prawidłowe środki redukcji ryzyka i jak je prawidłowo zaimplementować na maszynie? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas praktycznych szkoleń z prowadzenia Ocen Ryzyka. Na szkoleniu przedstawiamy wiele metod i praktycznych rozwiązań pozwalających opanować ten trudny proces jaki jest Ocena Ryzyka maszyn. Omawiamy cechy najwaĹźniejszych technicznych środków bezpieczeństwa maszyn (osłony stałe, kurtyny optyczne, osłony blokujące, urządzenia ryglujące, itp.).  Na szkoleniu prezentujemy prawidłowe zastosowanie dobranych technicznych środków ryzyka. Uczestnik szkolenia otrzymuje niezbędną wiedzę do prawidłowego montaĹźu i łączenia elektrycznego technicznych środków bezpieczeństwa z układem sterowania maszyny zgodnie z wytycznym norm zharmonizowanych. Sztuką w bezpieczeństwie maszyn jest dobór i prawidłowa instalacja środków redukcji ryzyka, pozwalających na ergonomiczną i przyjazną dla uĹźytkownika obsługę maszyny. My tej sztuki uczymy!


3. "Wymagania bezpieczeństwa układów sterowania wg PN-EN ISO 13849-1"Największe zmiany towarzyszące  wdroĹźeniu do prawa Polskiego Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE są związane z układem sterowania maszyny. Dzieje się tak na skutek nowej normy PN-EN ISO 13849-1, która w sposób rewolucyjny odnosi się do obwodów bezpieczeństwa maszyny. Nowa norma jest znacznie trudniejsza do praktycznego zastosowania od zastąpionej PN-EN 954-1 i do dnia dzisiejszego budzi wiele kontrowersji. Oferowane szkolenie pozwala w sposób praktyczny poznać normę PN-EN ISO 13849-1 i inne normy odnoszące się do układu sterowania maszyny. Podczas szkolenia odnosimy się do Państwa wybranych obwodów bezpieczeństwa maszyn i wspólnie z uczestnikami analizujemy funkcje bezpieczeństwa. Do analizy funkcji bezpieczeństwa stosujemy nowoczesne narzędzia jak SISTEMA. Przeprowadzenie szkolenie przygotowuje do samodzielnego projektowania obwodów bezpieczeństwa i ich prawidłowej walidacji. Szkolenie jest dedykowane dla producentów maszyn, integratorów, automatyków, technologów i osób projektujących obwody sterowania maszyn.


4. Warsztaty z bezpieczeństwa maszyn


 

Wszystkie wyĹźej przedstawione szkolenia mogą zostać rozwinięte o warsztaty z praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Na dodatkowych warsztatach, uczestnicy samodzielnie przeprowadzają Oceny Ryzyka, dobierają odpowiednie środki redukcji ryzyka maszyn, czy projektują obwody bezpieczeństwa pod okiem doświadczonej kadry wykładowców. Dodatkowy dzień warsztatowy pozwoli na jeszcze lepsze opanowanie nowej zdobytej wiedzy i przygotowuje uczestników do samodzielnego zarządzania ryzykiem w zakładach przemysłowych lub przy produkcji maszyn.5. Procedura Lock-out/Tag-outSystem Lock-Out/Tag-Out jest definiowany jako procedura zabezpieczenia maszyn przez odcięcie energii w celu dokonania prac serwisowych i remontowych. Jednak sama procedura ma znacznie szerszy charakter i moĹźe być wprowadzana na wielu etapach uĹźytkowania maszyn i na wielu poziomach układu sterowania. Skuteczność wdroĹźenia procedury zaleĹźy od zrozumienia zagadnienia i przekonania personelu o konieczności jej stosowania. Proponowany program szkolenia jest przeznaczony dla kadry zarządzającej jako pierwszy i podstawowy krok przy wdraĹźaniu procedury L.O.T.O. Omawiane zagadnienia pozwolą zrozumieć sposoby zapobiegania nieoczekiwanego uruchomienia maszyny i przekonać o skuteczności rozwiązań proceduralnych. Nasza firma oferuje takĹźe szkolenia na wszystkich szczeblach pracowniczych w celu efektywnego wdroĹźenia procedur bezpieczeństwa. Zapraszamy takĹźe do skorzystania z oferty szkolenia operatorów i słuĹźb utrzymania ruchu w celu odpowiedzialnego i prawidłowego stosowania procedur L.O.T.O.
 


Wszystkie przedstawione szkolenia mogą być przeprowadzone w wymiarze czasowym 1, 2 lub 3 dniowym, w zaleĹźności od zakresu wymaganego materiału szkoleniowego i potrzeb uĹźytkowników. Istnieje moĹźliwość łączenia zagadnień z poszczególnych szkoleń. Zapraszamy do kontaktu z biurem w celu otrzymania szczegółowego planu szkoleń i atrakcyjnych ofert cenowych. Wszystkie szkolenia mogą być modyfikowane pod indywidualne Państwa potrzeby.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do współpracy!