Rektiva - bezpieczeństwo maszyn - logo
Skontaktuj się z nami:
+48 781 836 909
biuro@rektiva.pl
Dostosowania maszyn do wymagań minimalnych i zasadnyczych.


Nasa firma oferuje kompleksową pomoc w dostosowaniu maszyn do wymogów minimalnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagań...-Dz. U. Nr 191. poz. 1595) i zasadniczych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn - Dz. U. Nr. 199 poz. 1228). Oferta jest dedykowana dla wszystkich firm, które posiadając odpowiednie zaplecze technologiczne, chcą dostosować maszyny do wymogów prawnych niewielkim kosztem. Nasi specjaliści przeprowadzą ocenę aktualnego stanu maszyny i zaproponują projekt ewentualnych koniecznych dostosowań. W kolejnych fazach dostosowania oferujemy darmowe konsultacje i wsparcie we wszystkich etapach projektowych i wykonawczych. Po wykonanie projektu wykonamy walidację powstałych systemów bezpieczeństwa. Po realizacji dostosowań zgodnych ze wcześniejszymi wytycznymi wręczamy "oświadczenie zgodności maszyny". Przedstawiona rozwiązanie jest najtańszą ofertą dostosowania maszyn na rynku. Oferujemy takĹźe pomoc producentom i integratorom maszyn. Na etapie projektu nowych maszyn lub linii technologicznych zapewniamy pełne wsparcie przy prawidłowym doborze i instalacji systemów bezpieczeństwa.


Zapraszamy do kontaktu z biurem w celu wyceny dostosowania Państwa maszyn produkcyjnych.