Rektiva - bezpieczeństwo maszyn - logo
Skontaktuj si─Ö z nami:
+48 781 836 909
biuro@rektiva.pl
Zapraszamy na targi Warsaw Pack 2017
Zapraszamy Pa??stwa na targi z techniki pakowania i opakowa?? „Warsaw Pack 2017”. Znajd─? nas Pa??stwo na stoisku 204 razem z firm─? Turck – dostawc─? komponentów automatyki. Na naszym stoisku zapoznaj─? si─? Pa??stwo z najnowszymi trendami i technikami bezpiecze??stwa sektora maszyn pakuj─?cych. Przedstawimy tak??e nowe propozycje wsparcia Pa??stwa biznesu przez kompleksowe dostarczenie us??ug z bezpiecze??stwa maszyn i procesów.
Zapraszamy tak??e na seri─? wyk??adów, które b─?d─? prowadzone przez naszych pracowników w dniu 07.03 i 08-03 w hali F o godzinie 12.00. Podczas 2 godzinnego wyk??adu przedstawimy najwa??niejsze zagadnienia z bezpiecze??stwa maszyn pakuj─?cych.